De vereniging

Beste buurtbewoners,

Welkom op de site van Buurt Preventie Vereniging “Alert”.
Met deze vereniging proberen we de buurtveiligheid in de Godelindebuurt te Bussum te verhogen door elkaar te informeren en een beetje op te letten en alert te reageren op wat er in onze buurt gebeurt. Voor onze wijkagent zijn wij zijn oren en ogen en onze internet site stelt hem in staat informatie die hij heeft met ons te delen. Uit ervaringscijfers blijkt dat hierdoor de veiligheid in de buurt toeneemt.

Deze site is een belangrijk middel om de informatie te delen. Er worden berichten opgezet en U kunt hier ook reacties op achterlaten. Als U de berichten ook via mail wilt ontvangen dan kan dat natuurlijk ook. We streven ernaar per straat een straatcoördinator te hebben die het eerste aanspreekpunt zal zijn. De secretaris ziet er op toe dat de berichtgeving op de site en via de mail goed verloopt.

Samen met onze wijkagent Wouter de Jong verwachten we op deze manier het leven in onze buurt nog een stukje aangenamer te kunnen maken.

Het bestuur bestaat uit;

vacant, Voorzitter
Rachel Plantinga, Secretaris
Co van de Luitgaren, Penningmeester
Ben Blaas, Algemeen bestuurslid
Hans van Zuuk, Algemeen bestuurslid

Volg ons ook op Twitter @bpvalert